Roditeljstvo se uči!

Platforma je namenjena svim zainteresovanim roditeljima koji su motivisani da unaprede svoje roditeljske veštine kroz primenu pozitivnih roditeljskih praksi. Platforma nudi potencijalne tehnike pomoću kojih roditelji kod deteta mogu da izgrade i neguju samopoštovanje, kritičko razmišljanje, samopouzdanje i samostalno donošenje odgovornih odluka.

Platforma je kreirana u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

ŠTA JE POZITIVNO RODITELJSTVO?

KORISNE TEHNIKE:
KAKO DO USPEŠNOG RODITELJSTVA?

POSLEDICE TELESNOG KAŽNJAVANJA

NEKA PITANJA I DILEME RODITELJA

ŠTA KAŽU ISTRAŽIVANJA?